З 11 по 13 травня 2017 р. у м. Києві на базі кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені Н.П.Драгоманова відбулась Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ».

Співорганізаторами виступили Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Білоруський державний університет (м. Мінськ), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (м. Мінськ), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (м. Шумен, Болгарія), University of Silesia in Katowice (Польща), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Норвегія), Інститут педагогічних наук (м. Кишинів, Республіка Молдова), Ризький технічний університет (Латвія).

У роботі конференції брало участь понад 150 осіб, які представляли Міністерство освіти і науки України, НАПН України, вищі та середні навчальні заклади, наукові установи та засоби масової інформації: видавництво «Шкільний світ», «Педпреса».

Робота конференції проходила в форматі пленарного засідання, шести секційних засідань, круглого столу.

Головна мета конференції:

-          залучити провідних науковців в галузі теорії та методики навчання математики не тільки з України, а й з близького зарубіжжя, вчителів, аспірантів до обговорення актуальних проблем розбудови математичної освіти в Україні;

-          визначити, обговорити методологічні, методичні та практичні основи навчання математики в середній та вищій школах;

-          обмінятися напрацьованим практичним досвідом, проаналізувати його та використати в подальшій роботі під час створення стандартів математичної освіти, програм з математики нового покоління, нових технологій навчання математики, альтернативних підручників з математики тощо;

-          розширити наукові зв’язки між вченими НПУ імені М.П. Драгоманова і вченими з різних регіонів України та інших країн з метою інтегрування зусиль у розв’язанні актуальних проблем розбудови сучасної математичної освіти молодого покоління.

Заслухавши та обговоривши виступи доповідачів учасники конференції відзначили в зв’язку з переходом середньої школи на 12 річний термін навчання, актуальність таких проблем:

- розробка нового стандарту математичної освіти для середніх навчальних закладів, нових програм з математики для основної і старшої школи;

- розробка теоретичних і практичних основ створення підручників нового покоління з математики для основноїта старшої профільної школи;

- підвищення якості математичної освіти учнівської молоді;

- створення і використання нових інформаційних технологій у навчанні математики в середній і вищій школах;

- посилення виховних і розвивальних можливостей математики та їх реалізацію в навчальному процесі;

- розробка теоретико-практичних засад підготовки вчителів математики на різних ступенях навчання.

Разом з тим були висловлені пропозиції і критичні зауваження щодо сучасного стану розбудови математичної освіти в Україні, який непокоїть суспільство:

 1. Припинити практику постійного зменшення годин на викладання математичних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах, вилучення окремих навчальних предметів (наприклад, «Теорія ймовірностей і математична статистика»). Це може мати руйнівні наслідки у підготовці сучасного інженера, технолога та інші.
 2. У процесі доопрацювання сучасних стандартів і програм з математики (особливо для старшої школи) зберегти фундаментальне значення математичної освіти. Програму ЗНО узгоджувати з програмами з математики, узгодити в програмі міжпредметні зв’язки математики з суміжними дисциплінами.
 3. Посилити в змісті математичної освіти, в засобах навчання (підручниках, навчальних посібниках тощо) прикладну спрямованість шкільного курсу математики, як основи для формування ключових компетентностей. Використати зарубіжний досвід, де це зроблено краще, ніж в Україні.
 4. Зважено підходити до змін у змісті шкільного курсу математики та до вилучення окремих тем (наприклад, «Розв’язання трикутників», «Наближені обчислення» тощо) чи окремих теорем (наприклад, теореми синусів і косинусів, тощо). Це не покращує математичну освіту учнів, а, навпаки, її вихолощує.
 5. Збільшити кількість годин на вивчення математики:

– в основній школі 5 год. на тиждень;

– в старшій: на базовому рівні – 4 год. на тиждень, на профільному рівні – 9 год. на тиждень.

 1. Узгодити зміст шкільної математичної освіти відповідно до початкової, основної та старшої шкіл, витримувати принцип концентризму, наступності у навчанні.

Учасники конференції виявили також стурбованість:

- зниженням якості математичної підготовки школярів і студентів;

- недостатнім методичним забезпеченням навчання математики в середній і вищій школах.

На основі обговорень виступів, пропозицій та критичних зауважень було прийнято таку ухвалу:

 1. У наукових дослідженнях посилити увагу питанням розробки нових стандартів освіти (освітня галузь „Математика”, галузеві стандарти математичної освіти), враховувати новостворені нормативні документи в дисертаційних, магістерських дослідженнях.
 2. Включати в теми дисертаційних досліджень питання розробки нових засобів навчання математики (підручників, дидактичних засобів, нових технологій тощо).
 3. Обмінюватися тематикою наукових досліджень (аспірантів, магістрів), періодично оприлюднювати їх на всеукраїнських та міжнародних конференціях.
 4. Проводити в Україні щороку на базі провідних університетів одну Всеукраїнську і одну Міжнародну конференції, спів організаторами яких можуть виступати і інші установи (за згодою).
 5. Посилити вимоги до оформлення і публікації тез конференцій, дозволити виступати на секційних засіданнях магістрантам лише з дозволу наукового керівника.
 6. Кращі доповіді на конференції рекомендувати до друку у фахових виданнях.

Учасники конференції висловлюють подяку організаторам конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики» – Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова, Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці), Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Південноукраїнському національному педагогічному університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Білоруському державному педагогічному університету імені Максима Танка (м. Мінськ), Шуменському університету імені Єпископа Костянтина Преславського (м. Шумен, Болгарія), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Норвегія), Інституту педагогічних наук (м. Кишинів Республіка Молдова) представники яких забезпечили успішне проведення конференції.

Прийнято 13.05.2017 р. на заключному

засіданні учасників конференції

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 70 РОКІВ (стаття)

 

Більше фото з конференції: http://fmi.npu.edu.ua/ua/component/phocagallery/category/76-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-teoriyi-i-metodyky-navchannya-matematyky-2017

   

Всього відвідувань

6400940

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ